Latest Results for Ilya Novikov vs Nikita Sukharnikov

Latest Results for Ilya Novikov

Next Games for Ilya Novikov

Latest Results for Nikita Sukharnikov

Next Games for Nikita Sukharnikov

Hottest Bets

Molotoboytsyi Chetyre Ledokola 2 +125
Molotoboytsyi Ice Banda 1 +130
Zvukovaya Ataka Lyutyye Vepri O 7.5 -125
Chetyre Ledokola Moskovskiy Eshelon 1 +125
Houston Texans +10 Kansas City Chiefs -10 2 -110
Stake
Win 400.12
Settings