Latest Results for Igor Poletayev vs Sergey Khomutov

Latest Results for Igor Poletayev

Latest Results for Sergey Khomutov

Hottest Bets

Chetyre Ledokola Moskovskiy Eshelon O 7.5 -111
Molotoboytsyi Chetyre Ledokola O 7.5 -118
Moskovskiy Eshelon Molotoboytsyi U 7.5 -154
Sideline Cancer -2.5 Challenge ALS +2.5 1 -110
Men of Mackey +4.5 Boeheim's Army -4.5 2 -110
Stake
Win 211.38
Settings