Latest Results for Kazan (RUB) Esports vs Forze (FRZ)

Latest Results for Kazan (RUB) Esports

Latest Results for Forze (FRZ)

Next Games for Forze (FRZ)

Hottest Bets

Molotoboytsyi Chetyre Ledokola 2 +125
Molotoboytsyi Ice Banda 1 +130
Zvukovaya Ataka Lyutyye Vepri O 7.5 -125
Chetyre Ledokola Moskovskiy Eshelon 1 +125
Houston Texans +10 Kansas City Chiefs -10 2 -110
Stake
Win 400.12
Settings