Latest Results for Kazan (RUB) Esports vs Shemyakin Onze (PSG) Esports

Latest Results for Kazan (RUB) Esports

Latest Results for Shemyakin Onze (PSG) Esports

Next Games for Shemyakin Onze (PSG) Esports

Hottest Bets

Chetyre Ledokola Moskovskiy Eshelon O 7.5 -111
Molotoboytsyi Chetyre Ledokola O 7.5 -118
Moskovskiy Eshelon Molotoboytsyi U 7.5 -154
Sideline Cancer -2.5 Challenge ALS +2.5 1 -110
Men of Mackey +4.5 Boeheim's Army -4.5 2 -110
Stake
Win 211.38
Settings