Latest Results for Team Ldlc vs Brute

  • CS:GO - ESEA Advanced

Latest Results for Team Ldlc

Next Games for Team Ldlc

Latest Results for Brute

Hottest Bets

Molotoboytsyi Chetyre Ledokola O 7.5 -118
Chetyre Ledokola Moskovskiy Eshelon O 7.5 -111
Moskovskiy Eshelon Molotoboytsyi U 7.5 -154
Sideline Cancer -2.5 Challenge ALS +2.5 2 -110
Men of Mackey +4.5 Boeheim's Army -4.5 2 -110
Stake
Win 211.38
Settings