Latest Results for Semenets Sergey

Hottest Bets

Sideline Cancer -2 Challenge ALS +2 2 +100
Molotoboytsyi Chetyre Ledokola O 7.5 -118
Men of Mackey +5.5 Boeheim's Army -5.5 2 -110
Moskovskiy Eshelon Molotoboytsyi U 7.5 -154
Chetyre Ledokola Moskovskiy Eshelon O 7.5 -111
Stake
Win 221.45
Settings